Lease Nederland

Beloningsbeleid


Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen op de langere termijn belangen van onze kantoren en onze onderneming.

 

Meer weten over het beloningsbeleid?

Lease Nederland kent – net als de bij haar aangesloten tussenpersonen – een beheerst beloningsbeleid. Onze medewerkers ontvangen een faire beloning die voldoet aan de wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over het beloningsbeleid van de bij ons aangesloten tussenpersonen? Kijk dan op hun website of vraag hen er naar.